torsdag 14 april 2016

Verksamhetsutveckling med digitala hjälpmedel?

iMotion I förskolans värld (eller i alla verksamheter gissar jag) är verksamhetsutveckling en ständig fråga. 
Det gäller att hitta en balans i stabilitet för barnen (och personalen) och utveckling för hela verksamheten. Jag är övertygad om att verksamhetsutveckling sker mer eller mindre hela tiden, både medvetet och omedvetet genom att vi ständigt förändrar vår verksamhet efter barnens behov. 
I detta inlägg kommer jag fokusera på hur man kan använda iMotion som hjälpmedel vid verksamhetsutveckling med riktning mot pedagogiska miljöer. 

Att tala om pedagogiska miljöer som en viktig del av verksamheten och som en viktig del av verksamhetsutvecklingen känns nästan lite trendigt just nu. Där med inte sagt att det på något sätt varit oviktigt tidigare. Men det är en härlig utveckling. 

När jag talat med kollegor från olika förskolor får jag upplevelsen av att många känner att verksamhetsutveckling sker genom att personalen sitter ner tillsammans och diskuterar utvecklingsområden utifrån sina erfarenheter i och av barngruppen. Vissa arbetar aktivt med barnen i frågor kring vad de vill förändra och hur. Men oavsett taktik kan det vara ide att använda någon form av dokumentation som underlag för utvecklingen. 
Jag kan på rak arm säga att jag vid flera tillfällen upplevt att en miljö fungerar bra men efter att ha tittat på insamlad dokumentation insett att min upplevelse av att den fungerar väl berodde på att miljön sällan eller aldrig användes. Den upplevdes där med inte som ett konfliktområde och den snabba slutsatsen blev att den då fungerade väl. 

Ett enkelt sätt att få syn på hur miljöerna på förskolan används, är att dokumentera dem med någon form av tidsinställs app för fotografering. Personligen föredrar jag iMotion.
Såhär brukar jag göra: 
1. Välj en tid när miljön är fullt tillgänglig för barnen. 

2. Ställ en iPad riktad mot området och ställ in appen på t.ex. ett kort i minuten. Vill du ha mer att titta på så kanske ett kort var 30 sekund. 

3. Efter en timme (eller en tid du anser är lagom) har du 60 bilder som appen nu gör om till en "film" och du kan i appen ställa in hur fort du vill att bilderna spelas upp för din överblick. 

4. Titta på "filmen" som bildas av bilderna och kartlägg miljön genom att skapa några frågeställningar. Jag brukar t.ex. använda mig av dessa: 
  •  Används miljön alls? Om du ser få eller inga barn på bilderna kanske miljön inte alls är lockande för barnen att använda. 
  • Men om du ser barnen på bilderna - Hur används miljön? 
  •  Används den till det vi avsett? 
  • Verkar barnen stanna i miljön en längre tid eller är det mycket rullians i miljön vilken indikerar kortare stopp för att sedan gå vidare? 
I nästa steg tycker jag det alltid kan vara ide att diskutera sin insamlade data tillsammans med både kollegor och barnen i gruppen. Får barnen vara engagerade i utvecklingen av miljöerna anser jag att de oftare är lockande för barnen att vistas i och hjälpa till att ta hand om. 

iMotion kan ju såklart användas till många andra områden... som att dokumentera hur saker förändras över tid... här är ett exempel på hur barnen i min barngrupp genom iMotion fått en mer överskådlig bild av hur snö smälter när man tar in den. Ibland kan verksamhetsutveckling kännas överväldigande och svårt men genom att bryta ner den i några tydliga steg kan det kännas mer överkomligt. Ingen kan göra allt, men vi kan alla göra något. 

Lycka till! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar