fredag 21 april 2017

Vårt kartprojekt del 2

Projektet kan börja - såhär tänkte vi

När vi påbörjade vårt projekt hade vi egentligen ingen aning om vad som skulle hända. Några i arbetslaget var helt nya med det här sättet att arbeta medan vi var några som provat på det innan och kände oss mer bekväma. Att släppa kontrollen som pedagog ställer ibland ännu högre krav än ett traditionellt arbetsätt. Eftersom vi inte vet vart barnen kommer rikta sitt fokus måste vi vara redo för många olika vägar. 

För att vår verksamhet skulle gå ihop hade vi valt att dela in våra barn i tre grupper. (Det går 40 barn totalt i gruppen). 
Grupp 1 består av de barn som visat extra intresse för att bygga och skapa. 
Grupp 2 består av de barn som visat extra intresse för att arbeta med kartorna och det digitala utforsknadet. 
Grupp 3 består av de barn som inte var färdiga med att titta på närområden genom utflykter. 

Grupperna fick nu fasta pedagoger istället för att träffa alla pedagoger i olika uttryckssätt som de gjorde under pre project. 
Jag befinner mig i gruppen som visat extra intresse för kartor och digitalt utforskande. Det är därmed också den grupp som jag kommer berätta utifrån här i bloggen. Det är där kartprojektet skapades. 

Min grupp började sitt projekt med att reflektera över vad de lärt sig hittills, vi gjorde återblickar med google earth, pratade om kartor, rymden, symboler, kulturer och mycket mer. Några av dessa projekt har blivit sidospår i projektet. Jag kommer behandla dessa i separata inlägg. Våra första två till tre tillfällen baserades till största del på detta. Samla in tankar, funderingar och hitta möjliga vägar för gruppen att gå vidare. 

I nästa inlägg om kartprojektet kommer en överblick över hur projektet sett ut hittills och korta nedslag i de olika delar vi mött hittills. 

// Malin Inga kommentarer:

Skicka en kommentar